Maestro Uitvaarders » Uitvaartkosten

Tarieven voor Uitvaartbegeleiding

Zoals genoemd bij onze waarden, zijn wij transparant en hebben geen belang bij uw keuze voor materiaal en uitvoering. Wij zullen dan ook alle kosten van derden (kist, bloemen, vervoer, catering etc.) zonder opslag aan u doorberekenen. Na het eerste gesprek zullen wij een offerte opstellen waarin de vergoeding voor ons is opgenomen voor de begeleiding en daarnaast de kosten van de overige leveranciers. Deze kosten van derden worden door hen aan Maestro-Uitvaarders in rekening gebracht en worden door ons in een gezamenlijke factuur aan u doorberekend. De facturen van derden krijgt u ter inzage op verzoek.

De vergoeding aan ons is afhankelijk van de te verwachten inzet en begeleiding en bedraagt minimaal € 1.500,- tot circa € 3.000,-.

Bij een begeleidingstarief vanaf € 2.000,- is standaard een nazorgtraject opgenomen met iemand van de organisatie nu-nazorg. U wordt na circa zes weken telefonisch benaderd om te bekijken of u nazorg nodig heeft en in welke vorm zoals ondersteuning bij rouwverwerking en/of administratieve zaken.

Indien u ervoor kiest de uitvaart geheel zelf te organiseren, maar graag wil dat iemand met u meedenkt, kunnen wij daar ook een tarief voor afspreken.

Indien geen budget beschikbaar is uit een erfenis en ook de erven geen budget beschikbaar willen stellen en afzien van de erfenis, financiert de gemeente het afscheid. De gemeente heeft hiervoor afspraken met een beperkt aantal uitvaartbegeleiders, waar wij niet onder vallen, en dient u direct contact met de gemeente op te nemen.

Wilt uw meer weten over de kosten van een uitvaart?

Richard van Roessel en zijn team zijn dag en nacht bereikbaar op het telefoonnummer: 06- 55170520 of per mail op info@maestro-uitvaarders.nl voor uw vragen