Maestro Uitvaarders » Over Maestro Uitvaarders

Waarom Maestro Uitvaarders?

Maestro, omdat iedereen een dirigent is van zijn eigen leven met alles wat zich daarin afspeelt. De dood is net zo goed onderdeel van het leven en ook daarin mag u uw eigen regie voeren.

Uitvaarders, omdat het afscheid meer is dan het regelen van de uitvaart, het is meer een uitvaren. Het proces begint al met het vormgeven van uw eigen uitvaart: bewust afscheid nemen van uw naasten, rouwbegeleiding en het afhandelen van alle financiële kwesties rondom de erfenis. Ontzorging staat daarbij voor ons centraal. We ondersteunen de naasten in alles dat geregeld moet worden, eventueel met experts zoals een rouwdeskundige en/of een financieel expert.

Ons team

Maestro-Uitvaarders is opgericht door Richard van Roessel, die nauw samenwerkt met onder andere partijen zoals de fabrikant, de toeleverancier en de rouwbegeleider. Door de hechte samenwerking zorgt het team ervoor dat de uitvoering van uw wensen goed verloopt.

Landelijke dienstverlening

Maestro-Uitvaarders is landelijk actief en zorgt ervoor dat u één contactpersoon hebt. Deze regelt het gehele afscheidsproces en biedt ondersteuning. De plek in Nederland is niet belangrijk, wel de persoonlijke klik. Extra reistijd is dan ook voor rekening van Maestro-Uitvaarders.

Missie & Visie

Missie

Maestro Uitvaarders streeft er naar dat alle nabestaanden moeten kunnen rouwen om het verlies van hun dierbare en dat alle die ons gaan verlaten dit met een gerust hart kunnen doen door ze het vertrouwen te bieden dat alles voor de nabestaande is geregeld.

Visie

Maestro-Uitvaarders doet dit door de nabestaanden zoveel mogelijk te betrekken bij het afscheid nemen van de overledene en nodigt uit om actief deel te nemen aan het proces. Zoals bij de laatste verzorging, het dragen van de overledene, het ontwerpen van de kaart, het samenstellen van een eigen boeket met hulp van de bloemist. Steeds weer in afstemming met u over wat wel of niet mogelijk en wenselijk is. Zie verder bij rouwverwerking.

Waarden

Betrokkenheid

Raken en laten raken. Ondersteuning bieden bij het afscheidsproces kan niet zonder betrokkenheid en inlevingsvermogen. Denkend vanuit de overledene en de naasten wat hen kan ondersteunen in hun rouwproces, doen wij met gepaste afstand om een ieder zijn eigen plaats te geven.

Gelijkwaardigheid en respect

Voor ons is iedereen gelijk in de dood. Er is geen onderscheid in geloof, ras, status, verleden. Dat betekent dat wij een passend afscheid willen geven dat aansluit bij het leven van de overledene en de directe naasten, met respect wat een ieder beweegt.

Transparant

De kosten van derden zoals vervoer, kist, bloemen, locaties en catering worden tegen de inkoopprijs doorberekend. Hiermee tonen we aan dat we er geen belang bij hebben welke keuzes u maakt. Hierdoor kunnen wij geheel onbevangen het gesprek ingaan en uw voorkeuren centraal stellen. Onze beloning wordt op basis van de bespreking vastgesteld en uiteraard in de offerte genoemd.

Over Maestro Uitvaarders

“De missie en de waarden komen voort uit mijn levenswaarden en karakter. Betrokken, oprechte belangstelling, goed kunnen luisteren, persoonlijk leiderschap en voor het proces onzichtbaar zichtbaar zijn.”

Richard van Roessel (1964)

Over Richard

“Ik was werkzaam als financieel interim manager (laatste baan als Hoofd Financiën bij Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam). Door trainingen op het gebied van coaching en systemisch werken (Phoenixopleidingen, Utrecht) heb ik het belang van een goed en waardig afscheid ervaren en hoe dat kan doorwerken binnen generaties en hun omgeving.”

Richard van Roessel (1964)

Wilt u dat Maestro Uitvaarders ook begeleid?

Richard van Roessel en zijn team zijn dag en nacht bereikbaar op het telefoonnummer: 06- 55170520 of per mail op info@maestro-uitvaarders.nl