Maestro Uitvaarders » Uitvaart Regelen » Eigen uitvaart regelen

Wees de Dirigent over je eigen Afscheid

Ongeacht uw leeftijd kunt u bezig zijn met de dood, een mogelijk afscheid ooit en hoe u daar vorm aan zou willen geven. Misschien is het pijnlijk genoeg veel dichter bij dan u wilt en bent u genoodzaakt uw eigen uitvaart te regelen. Ik kom geheel vrijblijvend voor een gesprek waarin we kunnen brainstormen over een mogelijk afscheid en/of een wilsverklaring bespreken.

Brainstormen over uw afscheid

Het uitwisselen van wensen staat centraal. Hebt uzelf echt vrij kunnen denken, of zijn er beperkingen die er misschien helemaal niet hoeven te zijn? Als u er aan toe bent, wordt het resultaat van dit proces in een wilsverklaring vastgelegd.

Laatste Wilsverklaring

Tijdens het kennismakingsgesprek worden uw wensen en gedachten besproken. Dit gesprek kan tussen ons blijven, maar er kan ook een dierbare naastbetrokkene bij aanwezig zijn zoals een partner, kind of goede vriend(in). Op basis van dit gesprek stellen we gezamenlijk een concept wilsverklaring op. Mogelijk is er een toetsing van de financiële haalbaarheid van de wensen nodig en kan ik deze voor u uitvoeren. Het opstellen van de wilsverklaring is vrijblijvend en zonder kosten.

De wilsverklaring hoeft niet statisch te zijn en kan in de loop van de tijd geactualiseerd worden met nieuwe wensen. Vooral voor de naasten is het fijn om in de week van het afscheid al te weten welke wensen uzelf hebt. Het is van belang uw naasten te informeren dat u een wilsverklaring hebt ondertekend en waar zij de actuele versie kunnen vinden. In het digitale archief van Maestro-Uitvaarders is de actuele ondertekende wilsverklaring ook altijd beschikbaar.

Het bijgesloten formulier is de leidraad voor het gesprek.

Mogen wij uw persoonlijke uitvaart regelen?

Richard van Roessel en zijn team zijn dag en nacht bereikbaar op het telefoonnummer: 06- 55170520 of per mail op info@maestro-uitvaarders.nl