Corona en Waardig Afscheid - Maestro Uitvaarders

Corona en Waardig Afscheid

Gaan de Coronamaatregelen wel samen met een waardig afscheid van mijn overleden dierbare?

Samenvatting van de mogelijkheden vanaf 1 juli

  • aantal aanwezigen bij een afscheidsceremonie is niet meer beperkt, maar wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand en onder de volgende aanvullende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en een gezondheidscheck vooraf. Indien niet aan deze extra voorwaarden kan worden voldaan, geldt een maximum van 100 aanwezigen in een binnenlocatie en 250 aanwezigen bij een buitenlocatie. 
  • een condoleance met catering is weer toegestaan en zal de keuze en de wijze van presentatie wel aangepast zijn.
  • opbaringen met rouwbezoek thuis of bij het uitvaartcentrum zijn toegestaan. Bij de externe locatie veelal beperkt aantal bezoekers per keer.
  • de verzorging van de overledene kan mogelijk met een beperking in aanwezigheid van naasten plaatsvinden.
  • in geval van een crematie is aanwezigheid van naasten bij de invoer in de oven veelal weer toegestaan, ook al is het aantal aanwezigen beperkt
  • de locaties hebben hun placering aangepast aan de 1,5-meter regel (2 armlengtes). Hierbij mogen mensen uit hetzelfde huishouden in principe wel naast elkaar plaatsnemen.

Indien de overledene of directe naaste(n) Covid19-verschijnselen hebben is dit belangrijk om te melden bij de telefonische melding van overlijden. In samenspraak zal dan invulling worden gegeven hoe de verzorging en het aanname gesprek zal plaatsvinden. Mogelijk in het uiterste geval via een digitale verbinding.

 

Terwijl ik op 12 maart bij een familie zit om de uitvaart van hun overleden naaste te bespreken zijn de eerste coronamaatregelen ingevoerd. Maar in de avond zal er een persconferentie zijn van Rutte met verdere aankondigingen. De overledene en zijn vrouw komen beide uit een groot gezin, dus de verwachting is dat er circa 130 mensen bij de uitvaart aanwezig zullen zijn. De uitvaart wordt gereserveerd bij het lokale crematorium en ook de rouwbezoeken in het uitvaartcentrum worden gepland, inclusief een groter afscheid op de avond voor de uitvaart.

De maatregelen zijn aangescherpt en zijn er maximaal 100 gasten toegestaan. Dit kunnen we nog meenemen met de kaart (iedereen die komt meldt zich via mail of telefoon bij mij als uitvaartman) en ook melden we op de kaart hoe de familie de condoleance groet wenst (de namasté groet). Ik regel een streaming (helaas niet standaard

mogelijk bij dit crematorium) en maak een websitepagina aan waarbij we de mensen op de hoogte kunnen houden van eventuele ontwikkelingen.

De aanmeldingen stromen binnen en op zondagavond weer extra maatregelen; De horeca moet dicht. Maandagochtend volgt het telefoontje van het crematorium; maximaal 30 personen toegestaan, geen condoleance na afloop en geen catering. Ook het geplande grote rouwbezoek op de dinsdagavond moet vervallen.  De familie moet gaan rekenen en kiezen welke gasten ze binnen de toegestane 30 personen willen hebben, inclusief hen zelf.

Uiteindelijk op de dag van de uitvaart verzamelen we met de 30 personen bij het uitvaartcentrum en brengen de overledene in een klassieke DS (De Citroën Snoek) via het woonadres naar het crematorium. Het was nog onzeker maar gelukkig is ook de nog levende moeder van 95 jaar toch bij de uitvaart, ook al zit ze in een zorgcentrum.  De streaming hebben we laten vervallen, want de familie kiest er voor om later in het jaar als nog een herinneringsbijeenkomst te houden. Als uitvaartman maak ik van de ceremonie en de aankomst wat beelden met mijn telefoon, waar de familie een videoverslag van maakt.

Hoe was dit voor de weduwe om met al die beperkingen te moeten omgaan?? Hier haar reactie:

“Woensdag 11 maart 2020 … de dag die ik nooit zal vergeten, die in mijn geheugen gegrift staat. Het is de dag dat ik mijn grote liefde, mijn maatje, mijn soulmate verloor. Je wereld stort in en alles staat stil. Tegelijkertijd gaat alles door op een bepaalde, onwerkelijke manier.
Het laatste wat ik voor mijn lief kon en wilde doen, was hem een waardig en liefdevol afscheid geven. Om samen met familie en vrienden voor de laatste keer zijn leven te vieren.
En dan word je geconfronteerd met corona-richtlijnen en -maatregelen die elke dag weer veranderden, aangescherpt werden. In je verdriet moet je je aanpassen. Er is nauwelijks tijd om te rouwen, maar ook geen tijd om behoorlijk afscheid te nemen. Het is een onwerkelijke situatie.
Zoveel mensen die een laatste groet wilden brengen. Steeds minder mensen die mochten komen. De uitvaartplechtigheid werd steeds meer ingetogen en intiemer, maar daarom niet minder indrukwekkend. Ik weet zeker dat hij het mooi gevonden zou hebben.
Uitgeleid worden door iedereen die dichtbij hem stond en die hij lief had. Op een mooie sfeervolle manier in kleine, besloten kring. Voor nu is goed zo. Later in het jaar gaan we alsnog met z’n allen herinneringen ophalen aan een bijzondere zorgzame en liefdevolle man, broer, zwager en vriend. Lieve schat, tersayang aku cinta padamu,  ik hou van je. “

Plek van Bezieling Wassenaar

Wat als de dierbare is overleden door het Coronavirus?

De overledene mag thuis of in het uitvaartcentrum worden opgebaard in een kist of mand met of zonder deksel. De verzorging zal plaatsvinden zonder bijzijn van de naasten en zal door gespecialiseerde verzorgers plaatsvinden, die hun eigen waarborgen hebben. Het virus overleeft na overlijden een aantal uren tot maximaal een dag. Het aanraken van de overledenen is dus wel mogelijk, maar vraagt extra aandacht voor het wassen van de handen.

Afhankelijk of naaste(n) in quarantaine verblijven zal het gesprek over de uitvoering van de uitvaart zoveel mogelijk digitaal worden afgestemd. Dit is ter bescherming van ons allen en ook de families die wij verder begeleiden. De communicatievorm zal al worden besproken bij de aanname per telefoon.

 

Begraven in het buitenland?

Sommige mensen willen na overlijden in het buitenland begraven worden. De Wet op de lijkbezorging houdt rekening met de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Voor het overbrengen van het lichaam naar een ander land gelden de normale regels. Maar dat kan in de praktijk anders zijn omdat de situatie per dag en per land kan verschillen.

Als het niet mogelijk is om het lichaam naar het buitenland te brengen, zijn de volgende alternatieven mogelijk:

  • De repatriëring wordt uitgesteld. De burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt, verleent het uitstel als repatriëring langer dan zes werkdagen op zich laat wachten. Overledenen worden dan gebalsemd en gekoeld, zodat ze goed kunnen worden bewaard, tot de eerstvolgende mogelijkheid van repatriëring.
  • Toch begraven in Nederland. Wanneer opslag van lichamen bezwaarlijk of onmogelijk is, kunnen de nabestaanden ervoor kiezen om de overledene te begraven in Nederland. Zo kunnen nabestaanden, als zij bijvoorbeeld hechten aan de wens om snel te begraven, toch invulling geven aan deze wens.

U ziet dat er nog diverse beperkingen zijn als gevolg van de Corona-maatregelen, maar dat er zeker nog mogelijkheden zijn om uw naaste een waardig afscheid te geven. Wij denken graag met u mee. Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek om een passende vorm te vinden……

Scroll naar top