Afscheid voor een ander

Mogelijk bent u geconfronteerd met een plotseling overlijden van uw naaste en bent u de persoon om een uitvaartbegeleider te benaderen.

Als eerste dient een (huis)arts de dood vast te stellen en zal de arts een Verklaring van overlijden afgeven. Nadat u Maestro-Uitvaarders hebt benaderd via het 24 uur/7 dagen beschikbare telefoonnummer 06 5517 0520, nemen we in het telefonische gesprek door wie is overleden, waar de overledene zich bevindt, of er direct een besluit moet worden genomen over het vervoer naar een andere plek (bijvoorbeeld van mortuarium in ziekenhuis naar huis) en of er al ideeën zijn over de opbaring. Soms is het goed als de familie nog even een eigen moment heeft met de overledene. Hierdoor hoeft het persoonlijke gesprek niet direct aansluitend plaats te vinden na het eerste telefoontje, zodat indien gewenst ook familie die verder weg woont, nog bij het gesprek aanwezig kan zijn.

Afhankelijk van wat nodig is, komt Maestro-Uitvaarders direct of in de loop van de dag op een gewenste locatie. Om bijvoorbeeld met de naasten of derden de laatste verzorging uit te voeren, indien aanwezig de wilsverklaring van de overledene en eventuele verzekeringspolis doornemen, de opbaring te regelen, de keuze voor begraven of cremeren te bepalen en op welke locatie, en de wensen voor de rouwkaart te bespreken.

Van belang is om de genodigden te informeren waar ze op welk moment worden verwacht. Dit heeft goede afstemming nodig en toetsing van de beschikbaarheid van de locaties. De rouwkaart wordt na instemming op basis van de digitale drukproef, uiterlijk de tweede dag verstuurd.

In de loop van de week is er dagelijks contact over de opbaring, aangifte bij de gemeente, samenstellen van het programma van de afscheidsceremonie, de vastlegging in een draaiboek (wie doet iets op welk moment) en voor de vragen die opkomen bij de naasten. Vanuit Maestro-Uitvaarders is er één aanspreekpunt voor de begeleiding van deze gehele week.

24/7 te bereiken op:
06-55170520

info@maestro-uitvaarders.nl