Leven en dood

Leven en dood zijn zo intens met elkaar verbonden, dat de dood net zo goed onderdeel uitmaakt van het leven. Vanuit deze gedachte willen wij het afscheid een betekenis geven die recht doet aan het leven van de overledene en ingebed wordt in het leven van de naasten.

24/7 te bereiken op:
06-55170520
info@maestro-uitvaarders.nl
Richard_Van_Roessel_Home

Het taboe op de dood mag best iets minder. Open bespreken van uw gedachten hierover kan verrijkend zijn en u bewuster maken van het leven zelf. Nadenken over de dood en het benoemen van de afscheidsvorm die bij u of bij een ander past, houdt in dat uzelf de regie voert en niet anderen zoals een uitvaarder.

Of u nu wilt nadenken over de vorm en/of regelen van het afscheid voor uzelf of voor een ander, Maestro-Uitvaarders staat open voor alle ideeën en wensen. Gezamenlijk kunnen we deze tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek vorm geven.

 Richard van Roessel

OP DE AGENDA:

Infosessie:                                 HOE SLIM FISCAAL SCHENKEN EN ERVEN!         Najaar 2017 AMSTERDAM

Inspiratiesessie:                         DE TROOST VAN ETEN!       Voorjaar 2017 MIDDELBURG 

Meer informatie